.

Đơn Dương: Giải quyết các thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến

Cập nhật lúc: 04:12, 07/09/2021 (GMT+7)
UBND huyện Đơn Dương cho biết, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID -19, đồng thời đảm bảo các công việc diễn ra bình thường, đúng tiến độ và yêu cầu công việc của người dân, kể từ ngày 30/8/2021, bộ phận một cửa huyện sẽ triển khai giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến và dịch vụ chuyển phát.
 
Theo đó, bộ phận một cửa huyện sẽ tăng cường triển khai giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến và qua các dịch vụ bưu chính công ích hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3 và 4) hoặc dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc các doanh nghiệp chuyển phát.
 
D.THƯƠNG
Các tin khác