Phát triển 2.400 công trình trữ nước

Cập nhật lúc 06:07, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)
Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng vừa tổng hợp nhu cầu phát triển 2.400 công trình trữ nước, 96 công trình cống thoát nước, 48 km kênh mương kiên cố hóa, nhằm hỗ trợ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm khoảng 1.920 ha.
 
Qua đó, góp phần đạt tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp hơn 70% cần tưới; 20-30% áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đến năm 2025 khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, gồm 80 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 120 tỷ đồng vốn đối ứng của tổ chức, cá nhân.
 
Cụ thể, ngân sách hỗ trợ chi phí thiết kế và máy thi công công trình tích trữ nước tối đa 70% đối với các xã đặc biệt khó khăn; 50% đối với các vùng sản xuất nông nghiệp còn lại...
 
Riêng tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên cây chè, cà phê, dâu tằm, cây ăn quả... được hỗ trợ 25% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị, mức tối đa 20 triệu đồng/ha.
 
VŨ VĂN
,