.

Tạm ứng 2.000 liều vắc xin viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

Cập nhật lúc: 05:28, 06/09/2021 (GMT+7)
Với 2.000 liều vắc xin tạm ứng từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai đã tiến hành tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục đối với 1.456 con trâu, bò trên địa bàn, đạt tỷ lệ 77,3%. 
 
Cùng với đó, trong đợt I/2021, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã tổ chức tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng và bệnh lở mồm long móng đối với đàn trâu, bò trên toàn tỉnh đạt tỷ lệ từ 74,2% đến 77,3%. 
 
Riêng đàn lợn trong tỉnh không chỉ được tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đạt 69,8% mà còn tiêm vắc xin 3 bệnh đỏ với tỷ lệ 77,5%. 
 
Ngoài ra, trong cùng thời gian trên, toàn tỉnh Lâm Đồng còn đạt tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm 75,1%; vắc xin dại 69,8%.
 
VŨ VĂN
Các tin khác