.

Tin vui cho những người làm công tác xã hội

Cập nhật lúc: 05:09, 17/09/2021 (GMT+7)
Nhân sự công tác tại các cơ sở cai nghiện ma túy những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, bởi hầu hết các cơ sở đều phải tiếp nhận số lượng người cai nghiện vượt công suất; không những thế, họ phải làm việc trong môi trường gặp nhiều rủi ro, độc hại. Tuy nhiên mức hưởng trợ cấp đặc thù cho người lao động, viên chức tại đây chỉ nhận mức tối thiểu là 500 ngàn đồng/người/tháng. Chính vì vậy, mới đây, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét, ban hành nghị quyết quy định mức trợ cấp bằng 1,1 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Đây là nguồn động viên giúp người làm công tác xã hội tiếp tục cống hiến, làm việc với tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng xã hội.
 
Học viên lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy
Học viên lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy
 
Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, được đăng tải công khai từ 13/5/2021 và kết thúc lấy ý kiến vào 13/6/2021. Ngoài ra, Sở LĐ-TB và XH đã đề xuất tổ chức lấy ý kiến góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các Sở Tài chính, Tư pháp, Y tế, Công an tỉnh để xây dựng Tờ trình gửi UBND tỉnh và xin ý kiến HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo. Các ý kiến góp ý đã được Sở LĐ - TB và XH tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 
Đối tượng áp dụng đó là: Viên chức làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng với chế độ hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68 ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Mức trợ cấp đặc thù hàng tháng bằng 1,1 lần mức lương cơ sở theo quy định hiện hành của Chính phủ. Mức trợ cấp này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng, nguồn cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất, nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 
Cũng theo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thì mức trợ cấp đặc thù hàng tháng cho viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng quy định trong dự thảo Nghị quyết bằng 1,1 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.639.000 đồng/người/tháng tính theo mức lương hiện hành là phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở và trên cơ sở có tham khảo mức chi trợ cấp đặc thù đang thực hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy của một số tỉnh bạn trong cả nước.
 
Về nguồn kinh phí thực hiện, cơ sở là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất của cơ sở không đảm bảo chi trả kịp thời khoản trợ cấp đặc thù hàng tháng cho viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đã đề nghị và được các cơ quan tham dự thẩm tra, thống nhất sửa đổi bổ sung nội dung Điều 3 dự thảo nghị quyết thành “kinh phí chi trả trợ cấp đặc thù theo mức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn kinh phí chi bảo đảm xã hội hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành”. 
 
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nguyễn Hữu Ân cho biết: Nghị quyết được HĐND tỉnh xem xét, thông qua đã góp một phần tăng thêm thu nhập cho viên chức làm việc tại cơ sở cai nghiện trong điều kiện đời sống của viên chức còn nhiều khó khăn. Thời gian tới, thực hiện kết luận công tác của UBND tỉnh, Sở LĐ-TB và XH tỉnh cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có hướng hỗ trợ cho số lao động hợp đồng của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện nay chưa được ký hợp đồng, rất thiệt thòi cho anh em khi làm việc trong điều kiện, môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó khăn và nguy hiểm.
 
Có thể nói, mức trợ cấp cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác xã hội tăng thêm không phải là quá cao nhưng nghị quyết được thông qua và đi vào cuộc sống nhằm góp phần tạo điều kiện tốt hơn về đời sống, động viên tinh thần đối với viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Nơi mà môi trường làm việc đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức, người lao động phải hết sức công tâm, bản lĩnh, trách nhiệm mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Suốt quá trình làm việc, viên chức, người lao động luôn đối mặt với nguy cơ độc hại, rủi ro cao, áp lực khi tiếp xúc thường xuyên với đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự, bị nhiễm HIV/AIDS, đối tượng có thể bị truyền nhiễm, bị rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi do tình trạng ngáo đá kéo dài… Nhưng vượt lên tất cả, lực lượng cán bộ, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại đây đã góp phần quan trọng động viên học viên cai nghiện vượt qua khó khăn cám dỗ, cai nghiện được ma túy và trở về hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhiệm vụ cao cả đó là rất đáng được xã hội vinh danh, ghi nhận biểu dương và nhà nước tạo điều kiện về chế độ, chính sách.
 
NGUYỆT THU
Các tin khác