.

Yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu chủ động ứng phó với tình hình mưa bão, thiên tai

Cập nhật lúc: 05:20, 16/09/2021 (GMT+7)
Để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình xây dựng, các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, tài sản, công trình trong mùa mưa bão và đảm bảo tuân thủ quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Xây dựng và các quy định hiện hành liên quan. Yêu cầu chủ động rà soát, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng đang quản lý, nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn, kịp thời sửa chữa, khắc phục ngay các hạng mục không đảm bảo. Trong đó, cần lưu ý phải thường xuyên, liên tục kiểm tra công trường thi công để kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn trên công trường...
 
Sở cũng đề nghị các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát các chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình xây dựng, các nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn chủ động tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các công trình (đang thi công xây dựng, đang vận hành, khai thác sử dụng,…) đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nguời, tài sản, công trình trong mùa mưa bão và đảm bảo tuân thủ quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện...
 
NGUYỄN NGHĨA
Các tin khác