Di Linh đào 545 ao, hồ nhỏ

Cập nhật lúc 05:57, Thứ Sáu, 15/10/2021 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Đề án 1758 của UBND tỉnh về Hỗ trợ phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, hiện tại huyện Di Linh đã thực hiện được 545 ao, hồ nhỏ. Số ao, hồ nhỏ chủ yếu phục vụ diện tích tưới cà phê trong mùa khô với khối lượng đào hơn 1,668 triệu m³, diện tích phục vụ tưới chủ động tăng thêm 2.235 ha. Nội dung này được thực hiện theo phương thức Nhà nước hỗ trợ ca máy, tổng kinh phí thực hiện đào ao, hồ nhỏ tại Di Linh là 18,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 9,6 tỷ đồng (chiếm 52%), Nhân dân đối ứng 9,1 tỷ đồng (chiếm 48%). Đề án đã góp phần giúp Di Linh tăng diện tích tưới chủ động, đảm bảo đủ nước tưới trong mùa khô, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản.
 
DIỆP QUỲNH
,