Học phí và các khoản thu trong trường học năm học mới

Cập nhật lúc 04:19, Thứ Hai, 18/10/2021 (GMT+7)
Từ ngày 15/10/2021, toàn quốc thực hiện theo Nghị định 81 của Chính phủ về thu, quản lý học phí, thực hiện chính sách miễn, giảm học phí... Tại Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cũng ban hành Văn bản 1630 về hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu trong trường học. 
 
Tại lễ khai giảng, quyết định miễn học phí kỳ I năm học 2021 - 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh công bố
Tại lễ khai giảng, quyết định miễn học phí kỳ I năm học 2021 - 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh công bố
 
 THÊM NHIỀU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ
 
Nghị định 81 ngày 27/8/2021 của Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo” có nhiều điểm mới. Điều 15 Nghị định này quy định có 17 nhóm đối tượng được miễn học phí. Ngoài các đối tượng đã quy định trước đây, nay bổ sung thêm nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên cũng được miễn học phí như: người học chương trình trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; học sinh THCS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù…
 
Điều 16 của Nghị định quy định về giảm học phí; trong đó, giảm 70% học phí, gồm: Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù; Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển hải đảo.
 
Giảm 50% học phí gồm: Trẻ em học mẫu giáo, học sinh, sinh viên con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ cận nghèo. 
 
Nghị định 81 cũng quy định về hỗ trợ chi phí học tập. Tại Điều 20 quy định mức hỗ trợ cũng tăng thêm 50.000 đồng/tháng so với quy định trước đây (từ 15/10/2021, mức hỗ trợ chi phí học tập là 150.000 đồng/tháng/học sinh). 
 
Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 81 đó là không thu học phí có thời hạn đối với vùng có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng, do cơ quan có thẩm quyền công bố. Theo đó, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định. Đối tượng được áp dụng là trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng. 
 
 LÂM ĐỒNG MIỄN THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 
Đây là quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố. Trước đó, ngày 14/9/2021, Sở GDĐT đã ban hành Văn bản số 1630 về nội dung hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu trong trường học áp dụng năm học mới. Theo đó, về thu học phí, Sở GDĐT và Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập; sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể.
 
Về các khoản thu khác, Văn bản 1630 quy định bao gồm các nội dung như sau:
 
 Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 680 ngày 13/5/2020 của Bảo hiểm Xã hội và Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng. Về phí gửi xe đạp, xe máy: Áp dụng định mức theo quy định tại Quyết định số 64 ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh. Về thu dạy thêm, học thêm: Thực hiện theo Quyết định số 30 ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh.
 
Đối với Quỹ Hội Chữ thập đỏ: Thực hiện các Điều 28, 29, 30 tại Quyết định số 282 ngày 8/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Về Quỹ Khuyến học: Hội Khuyến học vận động từ các tổ chức, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các hội viên đóng góp theo quy định Điều lệ Hội Khuyến học. Mặt khác, các đơn vị, trường học không được huy động Quỹ Khuyến học từ học sinh đang học tại trường. Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha me học sinh (CMHS): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55 ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS. 
 
Văn bản Sở GDĐT cũng nêu nội dung về các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục, phải thực hiện theo Thông tư số 16 ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT. Việc tài trợ này đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp và không coi việc huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng phải đúng mục đích.
 
Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục thực hiện theo Nghị quyết số 27 ngày 4/8/2021 của HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhưng phải được thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục với CMHS và phải xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể; bàn bạc, thỏa thuận với Ban đại diện CMHS bằng văn bản và thông qua hội đồng trường. Mặt khác, không được vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết số 27; cơ sở giáo dục công lập không được thỏa thuận với CMHS để thu thêm các khoản thu khác... Về đồng phục học sinh: Các trường không được thu mà phải thống nhất với Hội CMHS về mẫu, màu sắc để CMHS tự trang bị đồng phục cho học sinh...
 
ĐẠO PHAN
,