7 đợt thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Tư, 24/11/2021 (GMT+7)
Theo số liệu tập hợp trong năm 2021, các đơn vị chức năng trong ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã thực hiện 7 đợt thẩm định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 71 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Trong đó đánh giá xếp loại A (6 cơ sở); loại B (45 cơ sở); tạm ngưng và ngưng hoạt động (20 cơ sở). 
 
Ước cả năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thẩm định, cấp mới chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 120 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 
 
Cùng với đó, các đơn vị chức năng trong ngành nông nghiệp Lâm Đồng cũng đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra, lấy 11 mẫu sản phẩm phân tích từ 67 doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính hơn 15 triệu đồng đối với 3 trường hợp...
 
VŨ VĂN
 
,