Đà Lạt: Không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp lĩnh vực bảo trợ xã hội, thi đua khen thưởng

Cập nhật lúc 05:56, Thứ Sáu, 26/11/2021 (GMT+7)
Quy định này được UBND thành phố Đà Lạt thực hiện từ ngày 1/12/2021 nhằm khai thác hiệu quả trang thiết bị, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh khai thác dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
 
Theo đó, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trực thuộc thành phố phải chấm dứt việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Đà Lạt đối với thủ tục hành chính trên các lĩnh vực bảo trợ xã hội, thi đua khen thưởng, chuyển sang nộp hồ sơ qua mạng (online) tại Cổng dịch vụ hành chính công địa chỉ https://motcua.lamdong.gov.vn và áp dụng chữ ký số.
 
UBND thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố quán triệt nhân viên Bưu điện thành phố Đà Lạt thường xuyên tác nghiệp trên hệ thống một cửa điện tử, kịp thời xử lý các hồ sơ mức độ 3, 4; thực hiện tiếp nhận các hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân gửi đến qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ chối nhận hồ sơ trực tiếp của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã đối với các hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, thi đua khen thưởng.
 
Đây là một trong những hoạt động nhằm cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, nhằm phát triển chính quyền số của thành phố Đà Lạt.
 
NGUYỄN NGHĨA
,