Đam Rông: Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Cập nhật lúc 05:55, Thứ Hai, 29/11/2021 (GMT+7)
Theo UBND huyện Đam Rông, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã tổ chức tiếp 83 lượt/90 người đến kiến nghị, phản ánh, giải quyết các đơn thư. Trong đó, UBND huyện tiếp 26 lượt/27 người (tiếp công dân định kỳ là 3 lượt/4 người, tiếp dân thường xuyên 23 lượt/23 người); thủ trưởng các đơn vị tiếp định kỳ 8 lượt/8 người, tiếp ủy quyền 2 lượt/2 người; UBND cấp xã tiếp 47 lượt/53 người. Số vụ việc đã giải quyết 93 vụ; số vụ việc chưa giải quyết 29 vụ. 
 
Bên cạnh đó, toàn huyện cũng tiếp nhận 135 đơn thư. Qua phân loại, xử lý, cấp huyện tiếp nhận 90 đơn; trong đó tiếp nhận mới 59 đơn, kỳ trước chuyển sang 31 đơn với 74 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, các đơn vị đã giải quyết dứt điểm 44 đơn, tồn 30 đơn đang tiếp tục xem xét giải quyết. Cấp xã tiếp nhận 45 đơn thư, đã giải quyết dứt điểm 43 đơn, tồn 2 đơn đang xem xét giải quyết.
 
V.QUỲNH
,