Đấu nối cấp nước sạch cho 6.430 hộ gia đình nông thôn

Cập nhật lúc 05:54, Thứ Hai, 29/11/2021 (GMT+7)
Thống kê trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã xây mới và sửa chữa nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt, thực hiện đấu nối cấp nước sạch cho 6.430 hộ gia đình nông thôn trên địa bàn. 
 
Trước đó, trong năm 2020, Sở này đã thi công hoàn thành 86 công trình cải tạo nhà vệ sinh, đồng thời đã tiến hành thanh toán cho nhà thầu trong năm 2021. 
 
Đến nay, 100% trạm y tế và trường học ở nông thôn Lâm Đồng đạt tiêu chuẩn bền vững đối với các công trình nước sạch, công trình vệ sinh, các điểm rửa tay với xà phòng. Riêng đối với 11 xã đạt vệ sinh toàn xã cũng đã được tổ chức các hoạt động truyền thông cho giáo viên và học sinh trong nhà trường. 
 
Ước tính tổng kinh phí thực hiện các hợp phần nêu trên trong năm 2021 hơn 47,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Ngân hàng Thế giới gần 45,1 tỷ đồng; vốn đối ứng hơn 2,7 tỷ đồng.
 
VŨ VĂN
,