Lâm Đồng đẩy mạnh hình thức tự quản tại cộng đồng dân cư

Cập nhật lúc 05:48, Thứ Hai, 22/11/2021 (GMT+7)
Toàn tỉnh hiện có 10/12 huyện, thành phố gồm Bảo Lâm, Đam Rông, Đạ Huoai, Di Linh, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lộc, Đà Lạt, Lâm Hà và Đức Trọng đang thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố với số lượng 1.167 thôn, tổ dân phố thực hiện các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, chủ yếu là mô hình tự quản về an ninh trật tự. 
 
Theo số liệu thống kê của tỉnh, toàn tỉnh có 142 đơn vị hành chính cấp xã (111 xã, 18 phường, 13 thị trấn) với 1.376 thôn, tổ dân phố. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố hiện nay là 2.941 người, trong đó, số người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 1.322 người và ở thôn, tổ dân phố là 1.619 người. Thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận 386 người, trong đó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận 272 người; bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 114 người. 
 
NGUYỄN NGHĨA
,