Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật lúc 05:45, Thứ Năm, 25/11/2021 (GMT+7)
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi giám đốc/thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố yêu cầu tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là những khiếu nại, tố cáo liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý nhà chung cư; quản lý, giao đất, giao rừng, đầu tư, xây dựng, chuyển đổi mô hình quản lý chợ, trung tâm thương mại và những khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý đất đai, bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
 
UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định nêu trên.
 
C.PHONG
,