Toàn tỉnh có 11 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

05:11, 22/11/2021

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng thông tin, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. 11 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm mỗi năm sử dụng xấp xỉ trên 253.700 đơn vị năng lượng quy đổi (TOE)...

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng thông tin, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. 11 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm mỗi năm sử dụng xấp xỉ trên 253.700 đơn vị năng lượng quy đổi (TOE). Sở Công thương tích cực yêu cầu, giám sát 11 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, các nội dung chủ yếu bao gồm Chỉ định và quy định trách nhiệm đối với người quản lý năng lượng của đơn vị; Kiểm toán năng lượng định kỳ; Áp dụng mô hình quản lý năng lượng; Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh. 
 
Được biết, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đang áp dụng nhiều biện pháp để thực hiện tiết giảm tối đa năng lượng tiêu hao, vừa giảm chi phí sản xuất đồng thời bảo vệ môi trường.
 
D.Q