Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức khám chữa bệnh và thanh quyết toán

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Ba, 23/11/2021 (GMT+7)
Công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT thời gian qua được cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, huyện phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện khá tốt theo quy định của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT khi ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức KCB và thanh quyết toán. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, có 100% các cơ sở KCB từ tuyến xã đến tuyến tỉnh đã kết nối dữ liệu KCB hàng ngày với Cổng hệ thống thông tin giám định BHYT của ngành BHXH với dữ liệu chuyển lên hệ thống đúng ngày hiện nay đạt 93,2%, từ đó đã giúp cơ quan BHXH giám định và kiểm soát chi phí KCB BHYT hiệu quả hơn. 
 
Tổng số lượt người KCB BHYT từ năm 2013 đến năm 2020 là 15.370.939 lượt người, với tổng số tiền là 4.819.390 triệu đồng, trong đó, KCB ngoại trú là 14.225.303 lượt người với chi phí là 2.158.576 triệu đồng; KCB nội trú là 1.145.636 lượt người với chi phí là 2.593.547 triệu đồng; chi chăm sóc sức khỏe ban đầu là 67.267 triệu đồng. 
 
Được biết, từ năm 2013 đến nay, qua công tác giám định BHYT, cơ quan BHXH tỉnh, huyện đã xuất toán thu về Quỹ BHYT 57.847 triệu đồng chi KCB sai quy định. 
 
NGUYỄN NGHĨA
,