Xử lý 20.081 kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Cập nhật lúc 04:31, Thứ Ba, 30/11/2021 (GMT+7)
Theo UBND thành phố Đà Lạt, hơn 4 năm qua, thành phố Đà Lạt đã thu gom, vận chuyển và xử lý 20.081 kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trên các vùng sản xuất nông nghiệp.
 
Trong đó, số lượng bao bì thuốc BVTV xử lý 6.632 kg trong năm 2020 và 4.831 kg trong 7 tháng đầu năm 2021. Còn lại trong 2 năm 2018 và 2019 với số lượng bao bì thuốc BVTV xử lý lần lượt 4.256 kg và 4.362 kg. 
 
Qua rà soát trong năm 2020, toàn thành phố Đà Lạt đã bố trí, lắp đặt lại 238 bể chứa bao bì thuốc BVTV tại các vị trí thuận lợi trên địa bàn. 
 
Cùng thời gian trên, UBND thành phố Đà Lạt cũng đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền về thu gom bao bì thuốc BVTV như: cấp phát 2.200 tờ rơi pháp luật, xây dựng 25 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường...
 
MẠC KHẢI
,