Xử lý dứt điểm công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp

Cập nhật lúc 05:10, Thứ Sáu, 21/01/2022 (GMT+7)
Đó là chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt về việc xử lý các công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung xử lý giải tỏa dứt điểm công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/3/2022. 
 
Song song đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân có công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp tự giác tháo dỡ; đồng thời, hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục cưỡng chế giải tỏa cho từng trường hợp đảm bảo quy định, tránh phát sinh khiếu kiện, khiếu nại về sau.
 
NGUYỄN NGHĨA
,