Giải pháp bảo đảm an toàn hồ, đập

Cập nhật lúc 05:21, Thứ Ba, 29/03/2022 (GMT+7)
Để đảm bảo an toàn hồ, đập trước diễn biến thời tiết bất thường dự báo trên địa bàn, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã chủ động xây dựng những giải pháp ứng phó đạt hiệu quả cao nhất từ nay đến năm 2025. 
 
Dự án hồ chứa nước Đạ Sị, huyện Cát Tiên đến nay hoàn thành khoảng 93% khối lượng hợp đồng. Dự kiến công trình hoàn thiện bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý II/2022
Dự án hồ chứa nước Đạ Sị, huyện Cát Tiên đến nay hoàn thành khoảng 93% khối lượng hợp đồng. Dự kiến công trình hoàn thiện bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý II/2022
 
• 68 HỒ CHỨA NƯỚC BỊ HƯ HỎNG, XUỐNG CẤP
 
Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 435 công trình thủy lợi, chủ động cấp nước tưới cho khoảng 46.619 ha đất canh tác. Trong đó, gồm 223 hồ chứa và liên hồ chứa; 91 đập tạm và 12 kênh tiêu; 90 đập dâng; 19 trạm bơm; khoảng 1.200 km kênh mương. Qua rà soát sau mùa mưa bão năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 68 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp do xây dựng lâu năm hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trong đó, 12 công trình đã đưa vào kế hoạch bố trí vốn; 56 công trình hiện đang thiếu nguồn kinh phí sửa chữa, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn trong mùa mưa bão và cả trong mùa khô hàng năm. 
 
Để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn, mục tiêu đến năm 2025 của tỉnh Lâm Đồng phải đạt các tỷ lệ gồm: 100% hồ đập kiểm định an toàn, quy trình vận hành được phê duyệt; 100% hồ chứa lớn được quản lý, vận hành, dự báo bằng công nghệ thông tin; 100% cán bộ quản lý, khai thác công trình thủy lợi được đào tạo, tập huấn chuyên môn. Đặc biệt, “xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi theo phân cấp. Qua đó, các đập, hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cao được thống kê đầy đủ, có kế hoạch và kinh phí triển khai sửa chữa. Đồng thời, xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước…”, theo UBND tỉnh Lâm Đồng. 
 
Cũng theo UBND tỉnh, để đạt mục tiêu an toàn hồ, đập đến năm 2025 nêu trên, toàn tỉnh Lâm Đồng cần đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương thực hiện. 
 
• 5 NHÓM GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
 
Thứ nhất, nhóm giải pháp về quản lý, lập, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình bảo trì, kiểm định an toàn hồ, đập; đầu tư ứng dụng hệ thống trang thiết bị hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành ứng phó với mưa lũ. Đối với các công trình đang sửa chữa hoặc xây dựng mới, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn. Trước, trong và sau mùa mưa lũ phải thường xuyên kiểm tra đập, hồ chứa nước, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý sự cố công trình, tổ chức trực ban 24/24 giờ trong mùa mưa lũ. 
 
Thứ hai, từ tỉnh đến cơ sở sắp xếp bộ máy tổ chức, hoàn thiện, nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, nhất là tăng cường năng lực chuyên môn trong kiểm tra, quan trắc, dự báo an toàn hồ, đập.
 
Thứ ba, định kỳ hàng năm, kiểm tra, rà soát, tổng hợp đề xuất phân bổ kinh phí sửa chữa, cải tạo các công trình ưu tiên đầu tư theo quy mô và mức độ hư hỏng. Đồng thời, xã hội hóa các nguồn lực huy động để góp phần giảm kinh phí quản lý an toàn hồ, đập từ ngân sách Nhà nước. 
 
Thứ tư, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn hành lang công trình thủy lợi; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn hồ, đập. 
 
Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định pháp luật vế quản lý an toàn hồ, đập, vi phạm về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi…
 
Dự kiến tổng kinh phí triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn hồ, đập đến năm 2025 trên địa bàn Lâm Đồng khoảng 651,6 tỷ đồng. Cụ thể, gồm 553,5 tỷ đồng kinh phí sửa chữa 56 công trình hư hỏng; 64,5 tỷ đồng triển khai phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, kiểm định, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ an toàn hồ, đập; 33 tỷ đồng lắp đặt thiết bị quan trắc vận hành công trình, cảnh báo lũ hạ du cho các hồ chứa lớn…
 
VĂN VIỆT
,