100% cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Lạt lắp đặt hạ tầng cáp quang

Cập nhật lúc 06:11, Thứ Sáu, 24/06/2022 (GMT+7)
Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Lạt được lắp đặt hạ tầng cáp quang (FTTH), cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc. Tuy nhiên đến nay, hạ tầng không còn bảo đảm để tiếp tục triển khai các dự án, cần tốc độ đường truyền cao hơn.
 
Việc các đơn vị, phòng ban chuyên môn cũng như phường, xã chưa có quy chuẩn về tốc độ đường truyền, thiết bị và hạ tầng triển khai nên chưa đồng bộ về trang thiết bị, đường truyền cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác triển khai các nhiệm vụ. Để đảm bảo an toàn thông tin tại các phường, xã trong thời gian tới, rất cần có sự quan tâm đầu tư về hạ tầng trang thiết bị, hệ thống tường lửa, hệ thống antivirus để đảm bảo an ninh thông tin.
 
NGUYÊN THI
,