Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ có chuyển biến tốt

Cập nhật lúc 06:10, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)
Trong 10 năm qua, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ ở thành phố Đà Lạt đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng cán bộ, công chức nữ được đưa vào quy hoạch ngày càng tăng, hiện nay tỉ lệ đạt khoảng 28,76%. 
 
Theo báo cáo, quy hoạch cán bộ nữ nhiệm kỳ 2020-2025 cấp ủy thành phố tỉ lệ nữ là 25/78, đạt 32,5%; Ủy viên Ban Thường vụ 4/22, đạt 18,18%; cấp ủy phường, xã 123/660, đạt 18,63%.
 
Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND thành phố Đà Lạt, tham gia các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước tăng so với các nhiệm kỳ trước và đã có những đóng góp tích cực vào việc lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, địa phương.
 
NGUYỄN NGHĨA
,