Tuyệt đối không đưa phương tiện chưa lắp đặt camera trên hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh hoạt động kinh doanh

Cập nhật lúc 06:11, Thứ Sáu, 24/06/2022 (GMT+7)
Thực hiện văn bản chỉ đạo số 2990/TCĐBVN-VT ngày 26/5/2022 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera trên hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện nghiêm việc lắp đặt và truyền dẫn đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu hình ảnh từ camera theo quy định; tuyệt đối không đưa phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera nhưng chưa lắp đặt ra hoạt động kinh doanh vận tải. Cập nhật đầy đủ thông tin phương tiện, lái xe trên trang quản lý camera. 
 
Sở cũng chỉ đạo Thanh tra Sở trong quá trình tuần tra, kiểm tra trên đường, tiếp tục tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải; đồng thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.
 
Yêu cầu Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và Người lái ngừng tiếp nhận giải quyết công việc có liên quan đối với các đơn vị không chấp hành nghiêm túc việc lắp đặt camera theo quy định. Tăng cường theo dõi, khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera của Tổng Cục đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn.
 
NGUYỄN NGHĨA
,