8 tháng, cấp 129 nhãn hiệu chứng nhận ''Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành''

Cập nhật lúc 05:35, Thứ Hai, 19/09/2022 (GMT+7)
Theo UBND TP Đà Lạt, trong 8 tháng đầu năm 2022 đã cấp 129 nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Trong đó, có 118 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa; 7 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau; cấp đổi cho 3 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau và 1 cơ sở kinh doanh cà phê. Riêng Nhãn hiệu Cà phê Cầu đất đã cấp được 1 nhãn hiệu và cấp 4 nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt”.
 
Đến nay, UBND TP Đà Lạt đã cấp nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được 762 nhãn hiệu; nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt” đã cấp được 21 nhãn hiệu và cấp 46 nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt” và 21 nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt”. Trong đó, có 653 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa; 88 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau; 10 cơ sở du lịch canh nông và 11 cơ sở kinh doanh cà phê.
 
AN NHIÊN
,