Thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú"
Cập nhật lúc 08:23, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)
UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - 2018 của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. 
 
Theo đó, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” gồm 11 thành viên đại diện các sở, ban, ngành chuyên môn của tỉnh do ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được ủy nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 
 
Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, xét chọn, đề cử danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” theo đúng quy trình và quy định của Chính phủ. Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”. 
 
QUỲNH UYỂN
,
.