Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Ba, 03/10/2017 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - 2018. Theo đó, Hội đồng gồm 13 thành viên đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, Sở Thông tin - Truyền thông, các nhà nghiên cứu, các cá nhân có uy tín trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ dân gian; đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng sẽ có trách nhiệm triển khai thực hiện các quy trình xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo các quy định. 
 
Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh nằm trong Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với 3 dân tộc bản địa sinh sống Mạ, K’Ho, Churu. Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng là nơi hội tụ của trên 40 dân tộc anh em từ mọi miền đất nước về đây lập nghiệp, mang theo những giá trị văn hóa truyền thống. Những năm qua, văn hóa cồng chiêng cùng những nét đẹp văn hóa trong cộng đồng các dân tộc anh em không ngừng được gìn giữ và phát huy bằng sự đóng góp không mệt mỏi của các thế hệ nghệ nhân. Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” sẽ kịp thời ghi nhận những đóng góp xứng đáng của các nghệ nhân trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Bên cạnh việc gìn giữ và bảo tồn Di sản văn hóa cồng chiêng, các nghệ nhân lớn tuổi đã có công trao truyền cho thế hệ trẻ kế tục và tiếp nối
Bên cạnh việc gìn giữ và bảo tồn Di sản văn hóa cồng chiêng, các nghệ nhân lớn tuổi đã có công trao truyền cho thế hệ trẻ kế tục và tiếp nối
 
QUỲNH UYỂN
,
.