Chương trình hoạt động tại Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Năm, 30/08/2018 (GMT+7)
Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 được tổ chức từ ngày 20/9 đến ngày 24/9/2018 (11/8 đến 15/8 Âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặt sắc. Báo Lâm Đồng điện tử đăng tải chi tiết nội dung chương trình hoạt động sẽ được tổ chức tại sự kiện này:
 

 

,
.