9 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nhà nước "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Cập nhật lúc 09:16, Thứ Hai, 15/04/2019 (GMT+7)
Trong đợt phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” năm 2019, cho các nghệ nhân đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, tỉnh Lâm Đồng có 9 nghệ nhân trong số 561 cá nhân của cả nước được phong tặng danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú”. 
 
Đó là các nghệ nhân K’Chung, K’Bon, Ya Ngôn, Tounel Ma Bio, Ya Thung, K’Bes, Ka Dêk, Bon Niêng K’Glòng và Điểu K’Lộc được phong tặng danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” ở loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian.
 
NHẬT QUÂN
,
.