Đạ Tẻh: Phát động Cuộc thi viết "130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Cập nhật lúc 00:16, Chủ Nhật, 05/04/2020 (GMT+7)
Huyện ủy Đạ Tẻh vừa phát động cuộc thi viết nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX (2020 - 2025).
 
Cuộc thi dành cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân đang sống, lao động, học tập, công tác trong và ngoài huyện. Hình thức thi gồm 2 phần: 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận (không quá 3.000 chữ) với 3 nội dung: Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến nay; những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân huyện Đạ Tẻh đạt được trong 5 năm qua (2015 - 2020). 
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Qua đó, nâng cao niềm tin, lòng tự hào về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về những thành tựu của quê hương trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đạ Tẻh. 
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh sẽ nhận bài dự thi từ nay đến ngày 8/5/2020, lễ trao giải diễn ra vào dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 
QUỲNH UYỂN
,