Độc đáo bộ sưu tập tem qua các kỳ đại hội Đảng

Cập nhật lúc 05:50, Thứ Sáu, 16/10/2020 (GMT+7)
Tem Bưu chính về các kỳ Đại hội Đảng là một trong những đề tài lớn được giới sưu tập tem và những người chơi tem dành sự quan tâm đặc biệt. Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Báo Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu 12 bộ sưu tập tem với 27 mẫu tem đặc biệt ý nghĩa qua các kỳ Đại hội Đảng của nhà sưu tập tem Lê Văn Mưu - Ủy viên Thường vụ Hội Tem Lâm Đồng.
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III, IV
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III, IV
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III (năm 1960) được Bưu chính Việt Nam phát hành ngày 4/9/1960 gồm 1 bộ tem “Công nhân hướng theo cờ Đảng” với 2 mẫu tem; Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IV (năm 1976) gồm 2 bộ tem: Bộ tem “Cờ Đảng - Bản đồ” phát hành ngày 12/11/1976 với 5 mẫu tem và Bộ tem “Công - Nông - Binh - Trí thức” phát hành ngày 10/12/1976 với 2 mẫu tem. 
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (năm 1982) gồm 2 bộ tem: Bộ tem “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cờ Đảng” phát hành ngày 15/2/1982 với 2 mẫu tem, do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ và họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế; Bộ tem “Công nhân - Nông dân” phát hành ngày 27/2/1982 với 2 mẫu tem, do họa sĩ Trần Lương và họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế. 
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986) gồm 1 bộ tem “Xây dựng đất nước - Bảo vệ Tổ quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hợp tác quốc tế” phát hành ngày 20/11/1986 với 4 mẫu tem, cùng 1 Bloc “Xây dựng CNXH” do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế; Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (năm 1991) gồm 1 bộ tem phát hành ngày 19/5/1991 với 3 mẫu tem, do các họa sĩ: Hoàng Thúy Liệu, Nguyễn Thị Sâm và Võ Lương Nhi thiết kế. 
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII (năm 1996) gồm 1 bộ tem phát hành ngày 3/2/1996 với 2 mẫu tem “Ánh sáng soi đường” và “Những thành tựu”, do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế. Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX (năm 2001) gồm 1 bộ tem phát hành ngày 18/4/2001 với 2 mẫu tem, do họa sĩ Tô Minh Trang và Nguyễn Du thiết kế. 
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (năm 2006) gồm 1 bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X” phát hành ngày 3/2/2006 với 1 mẫu tem, do họa sĩ Lê An Tư thiết kế. 
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, XII
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, XII
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (năm 2011) gồm 1 bộ tem phát hành ngày 5/1/2011 với 1 mẫu tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI”, do họa sĩ Trần Thế Vinh và Vũ Kim Liên thiết kế.
 
Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII (năm 2016) được Bộ Thông tin & Truyền thông phát hành ngày 18/1/2016 gồm 1 bộ tem đặc biệt với 1 mẫu tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII”, do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế. 
 
Như vậy, từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII có tất cả 12 bộ tem với 27 mẫu tem được phát hành và sưu tập.
 
Nhà sưu tập tem Lê Văn Mưu cho rằng, ông cũng như nhiều nhà sưu tập tem trong cả nước đều rất lấy làm tiếc vì cả 2 kỳ Đại hội Đảng (Đại hội Đảng lần thứ I vào tháng 3/1935 và Đại hội Đảng lần thứ II vào tháng 2/1951) không có mẫu tem nào được phát hành nhân sự kiện này. 
 
Bộ sưu tập “Những áng tem thư Bưu chính qua các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam”- “Con tem nhỏ - Ý nghĩa lớn” mà nhà sưu tập tem Lê Văn Mưu đã dày công sưu tập trong suốt 50 năm qua được xem là một công trình đặc biệt ý nghĩa mang dấu ấn cá nhân, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được biết, bộ sưu tập này sẽ được Hội Tem Lâm Đồng chọn tham gia trưng bày dự thi “Triển lãm tem bưu chính Quốc gia 2020 - Vietstampex 2020”, do Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam tổ chức vào cuối năm nay tại Thủ đô Hà Nội.
 
LÊ TRỌNG
,