Mùa nắng tắt trên lưng

04:11, 11/11/2021

Mùa nắng tắt trên lưng

B'Lao sương,
hai vạt nắng nửa thềm
giọt thảng thốt lăn trên hoa trà trắng muốt
 
em có về,
mùa nắng tắt trên lưng
những đọt trà móc câu xanh biếc
 
em hái sương, 
hay hái lòng nhau vậy? 
mà đầy gùi mây thơm trên vai...
 
xe qua đèo, lòng sóng lượn nhấp nhô
ôi đồi trà xanh sương quấn mơ hồ
tình le lói nhớ,
người thưa thớt quên 
đầu bạc...
 
gói tiếng chuông gầy
lặng tìm em trong màu áo B'Lao
Hồ Nam Phương hay sừng sững Đại Bình
qua Cầu Trắng, cung đường thông Phương Bối?
 
em ở đâu,
những nương trà bốc khói
ta tìm em lóng cóng sắt se môi
 
em có về Bảo Lộc với anh không?
hoa dã quỳ nở vàng như áo cưới
trong bàn tay sương giáng lỡ thì...
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ