479 nghệ sỹ nhận danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân và Nghệ sỹ Ưu tú
Cập nhật lúc 09:30, Thứ Hai, 11/01/2016 (GMT+7)
Sáng 10/1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 8. 
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và trực tiếp trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân cho 102 nghệ sỹ.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách Đảng bộ Hà Nội Phạm Quang Nghị và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng tham dự và trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú cho 377 nghệ sỹ.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân cho các nghệ sỹ. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân cho các nghệ sỹ.
(Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho những đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sỹ cách mạng, những người có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết với nghề nghiệp, có tài năng nghệ thuật, có nhiều cống hiến to lớn, góp phần trực tiếp xây dựng và phát triển nền nghệ thuật cách mạng của đất nước, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu.
 
Những năm qua, anh chị em văn nghệ sỹ đã kế thừa, phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa của dân tộc, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, là những cán bộ, chiến sỹ tài năng trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
 
Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sỹ, những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang nền nghệ thuật cách mạng, trong đó có những đóng góp tích cực của các Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú...
 
Chủ tịch nước nêu rõ hiện nay, trong bối cảnh tình hình hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin, truyền thông, truyền bá sản phẩm nghệ thuật, công nghệ giải trí diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, các cường quốc đều sử dụng "sức mạnh mềm" để cạnh tranh, mở rộng ảnh hưởng, vai trò. 
 
Các thế lực xấu tăng cường các hoạt động "diễn biến hòa bình", xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, đe dọa an tinh tư tưởng, an ninh văn hóa của đất nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và mặt trái của cơ chế thị trường tác động tiêu cực, làm nảy sinh những khuynh hướng lệch lạc trong sáng tác, biểu diễn của một số nghệ sỹ và thị hiếu của một bộ phận công chúng. 
 
Những điều này đang đặt ra cho lĩnh vực nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sỹ những thời cơ và thách thức. Đảng, Nhà nước, nhân dân mong muốn, tin tưởng rằng, các văn nghệ sỹ sẽ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và phẩm chất đạo đức, kế thừa, phát huy truyền thống vinh quang của văn nghệ cách mạng, của văn hiến Việt Nam, sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, có những tác phẩm mang tầm thời đại, xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, truyền bá các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới, thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"...
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong rằng, các văn nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu cao quý “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các nghệ sỹ trẻ trưởng thành, kế tục xuất sắc truyền thống của các thế hệ cha anh. 
 
Chủ tịch nước cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới" và "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020"; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các văn nghệ sỹ phát huy tài năng, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, có những đóng góp to lớn hơn nữa cho đất nước...
 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho biết công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 8 được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục hồ sơ quy định tại Nghị định số 89 của Chính phủ và Kế hoạch xét tặng danh hiệu lần thứ 8 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.
 
Các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” đều được thực hiện qua 3 cấp Hội đồng: Hội đồng cấp cơ sở; Hội đồng cấp Bộ, tỉnh và Hội đồng cấp Nhà nước. Hội đồng cấp Nhà nước được thực hiện qua hai bước xét: Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước. 
 
Đây cũng là đợt đầu tiên xét tặng danh hiệu vinh dự theo Nghị định của Chính phủ (các đợt xét trước đây là văn bản quy định tạm thời của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Điều này thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các văn nghệ sỹ trong tình hình mới. Nghị định được ban hành với các nội dung, quy định rõ ràng, có nhiều quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn cho các nghệ sỹ.
 
Cụ thể thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của lĩnh vực Múa đã giảm 5 năm so với các đợt xét trước (hiện là 10 năm đối với Nghệ sỹ Ưu tú và 15 năm đối với Nghệ sỹ Nhân dân). Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú đã có tính tới huy chương Bạc (đợt xét lần thứ 7 không xét Huy chương Bạc). 
 
Quy định mới nêu rõ: Không quy định sau khi được tặng Nghệ sỹ Uu tú phải có thời gian tối thiểu sau 5 năm mới được xét danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân theo đúng tinh thần “luật không quy định thì Nghị định không bắt buộc”. Các nghệ sỹ chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất từ Hội đồng cấp cơ sở. Hồ sơ gốc của nghệ sỹ được gửi lên Hội đồng cấp trên; việc sao lưu hồ sơ tại các cấp Hội đồng do các đơn vị thực hiện. Quy định này giảm thiểu phiền hà cho nghệ sỹ; đảm bảo thực hiện cải cách hành chính theo quy định...
 
Đợt trao tặng lần thứ 8 này có 102 Nghệ sỹ Nhân dân và 377 Nghệ sỹ Ưu tú thuộc 7 dân tộc gồm Kinh, Thái, Ê Đê, Tày, Nùng, Khmer, Cơ Tu; đa dạng, nhiều lứa tuổi, có tính kế thừa trong từng chuyên ngành. 
 
Trong số các nghệ sỹ được phong tặng lần này có cố Nghệ sỹ Ưu tú La Thị Cẩm Vân được truy tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân do bà đã cống hiến tâm huyết ở vai trò biên đạo múa của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế./.
 
(Theo Vietnam+)
,
.