269
5511
Tác giả - Tác phẩm
/vhnt/tacgiatacpham/
5510
Văn hóa - Nghệ thuật
vhnt
/vhnt/
Chiều mỏng mảnh. Phố Đà Lạt như cũng hư hao. Bỗng ông bạn già của tôi cất tiếng: “Hôm qua còn theo anh/ Đi ra đường quốc lộ/ Hôm nay đã chặt cành/ Đắp cho người dưới mộ…”. Một giọng đọc khê khàn, xa xót phả vào tâm trí người nghe cái cảm giác gai gai, rờn rợn.
.
.