Từ cội nguồn đến khát vọng tương lai...
05:48 | 02/04/2020
Đọc lại những vần thơ viết về Đền Hùng, về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) hàng năm, ta như được tắm mình trong mạch nguồn truyền thống dân tộc và lòng luôn hướng về những khát vọng dự cảm tương lai...
.