Bác Hồ ở Trường Sa
06:43 | 18/05/2020
Bác Hồ ở Trường Sa
.