Vườn thu
Cập nhật lúc 09:17, Thứ Năm, 20/09/2018 (GMT+7)
Này na, này bưởi, này bòng
Này khế vàng óng, này hồng đỏ cây
Vườn ai ngào ngạt hương bay
Thu về quả chín dâng đầy ngọt thơm.
 
Em đi rước đèn
 
Tùng rinh, tùng rinh
Em đi rước đèn
Này ông sao sáng 
Này đèn sao xinh.
 
Chú cá lượn quanh
Con tôm chực nhảy
Đèn lồng nhấp nháy
Tùng rinh tùng rinh.
 
Nào chú phi công
Nào tàu nhả khói
Đua nhau chạy mãi 
Nào ai nhanh hơn.
 
Tùng rinh, tùng rinh
Tùng rinh, tùng rinh...
 
LÂM BẰNG
,
.
CÁC TIN KHÁC