Tháng chạp

Cập nhật lúc 14:02, Thứ Sáu, 25/01/2019 (GMT+7)
Gà gáy rộ tan dần sương giá 
lửa bếp nhen khói ấm sân nhà 
xoan trơ cành tịnh không sắc lá 
chim Diều rít lưỡi gọi rét xa 
 
làng đã thức trời vừa tang tảng 
lưng áo thắt rơm lục tục ra đồng 
chân nẻ răm lùa sương cỏ buốt 
sà sã tay gầu tát suốt vụ đông 
 
rau tháng chạp nõn nà mặt ruộng 
bắp cuốn hành ken nây nả khoai vồng 
ngồng cải đơm thấp tho hoa nắng 
tuần trăng này vào tết Táo công
 
qua hanh hao sương gió ruộng đồng 
làng lam lũ ủ mùa đông xanh lại 
tình rơm rạ xóm giềng âm ỉ cháy 
một mùa xuân rực ấm phía quê làng.
 
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG
,