Những phim trường
Cập nhật lúc 09:39, Thứ Năm, 28/02/2019 (GMT+7)
Những phim trường giả màu xa xưa
Giả mùa phong rêu giả bóng sương mờ
Giả núi mưu mô giả rừng tham vọng
Giả biển máu đào giả đồng xương trắng  
Tóc trên đầu minh tinh xanh rồi cũng bạc
Đá núi trơ gan tuế nguyệt cũng mềm
Cuộc đời như một phim trường lớn
Lớn hơn những Hồng Lâu Mộng, Kim Bình Mai,
Thủy Hử, Tam Quốc, Đông Chu liệt quốc, Hán Sở tranh hùng
 
Tôi bước đi giữa đường phố Bắc Kinh
Nghe gió vị lai thổi từ quá khứ
Như còn đâu đây tiếng gươm khua, ngựa hí, tướng thét, quân hô
Những màn che thổi tạt mưu mô
Những trướng rủ rách toang chuyện ngàn năm dâu bể
 
Những phim trường tự kể…
 
UÔNG THÁI BIỂU
,
.