269
10557
Truyện ngắn
/vhnt/truyenngan/
10568
Văn hóa - Nghệ thuật
vhnt
/vhnt/
Cập nhật 08:29, 23/11/2017 (GMT+7)
Bánh sủi cảo của mẹ
Mẹ tôi lâm bệnh do làm việc quá sức phải nằm viện, bà nằm bẹp trên giường bệnh. Bà ngoại tôi từ phương xa biết tin mẹ bị bệnh, lòng dạ như lửa đốt, thương con vô bờ, bà tất tưởi khăn gói từ một thành phố nhỏ ở miền Nam xa xôi tới thăm mẹ tôi.
.
.
.