Lâm Đồng 168 giờ (tuần 3 tháng 1/2018)
Cập nhật lúc 08:08, Thứ Bảy, 20/01/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/otrxm1RJo9I

,
.