Lâm Đồng 168 giờ (tuần 1 tháng 2/2018)
Cập nhật lúc 08:00, Thứ Bảy, 03/02/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/9EXm5BE7tVQ

,
.