Lâm Đồng 168 giờ (tuần 1 tháng 3/2018)
Cập nhật lúc 19:30, Thứ Sáu, 02/03/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/hiwGsG36suw

,
.