Lâm Đồng 168 giờ (tuần 2 tháng 3/2018)
Cập nhật lúc 08:27, Thứ Bảy, 10/03/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/toMgQ5s-x8s

,
.