Lâm Đồng 168 giờ (tuần 3 tháng 3/2018)
Cập nhật lúc 09:41, Thứ Bảy, 17/03/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/M3vHyBkJjQI

,
.