Lâm Đồng 168 giờ (tuần 4 tháng 3/2018)
Cập nhật lúc 07:33, Thứ Bảy, 24/03/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/ag_ZIeIVgGw

,
.