Lâm Đồng 168 giờ (tuần 2 tháng 5/2018)
Cập nhật lúc 10:58, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/wM8zAzV_F5g

,
.