Lâm Đồng 168 giờ (tuần 2 tháng 6/2018)
Cập nhật lúc 17:39, Thứ Sáu, 15/06/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/8sppJvZ3Bo8

,
.