Lâm Đồng 168 giờ (tuần 5 tháng 5/2018)
Cập nhật lúc 09:52, Thứ Bảy, 02/06/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/WSO8ydlm48s

,
.