Lâm Đồng 168 giờ (tuần 1 tháng 7/2018)
Cập nhật lúc 16:26, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/Ohj3kdHMCWo

,
.