Lâm Đồng 168 giờ (tuần 3 tháng 7/2018)
Cập nhật lúc 11:30, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/uR_Dzl2zvC4

,
.