Lâm Đồng 168 giờ (tuần 1 tháng 10/2018)
Cập nhật lúc 17:58, Thứ Sáu, 05/10/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/V1n6paTwtX8

,
.