Lâm Đồng 168 giờ (tuần 2 tháng 12/2018)
Cập nhật lúc 16:45, Thứ Sáu, 07/12/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/1WHa_VQnBZU

,
.