Lâm Đồng 168 giờ (tuần 5 tháng 12/2018)
Cập nhật lúc 16:20, Thứ Sáu, 28/12/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/XjGUo7TzKGY

,
.